طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی

خدمات مهندسی

شرکت مهندسی پایا کنترل افزار با استفاده از تجربیات بدست آمده توانسته است طراحی و ساخت برخی از کارتهای الکترونیکی مورد نیاز صنعت را انجام دهد. با کسب این تجربه موفقیت آمیز، امکان طراحی و ساخت انواع کارتهای الکترونیکی فراهم شده است.

چند نمونه از کارهای انجام شده :

  • طراحی و ساخت کارت الکترونیکی  A9 سیستم کنترل ACPD
  • طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی A8 و A11 سیستم کنترل ACPD
  • طراحی و ساخت کارت الکترونیکی Ebara سیستم HVAC
 

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند