قرارداد سه ساله تعمیر ، بازسازی و ساخت کارتهای A8 و A11 سیستم کنترل ACPD واحد CA شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان متخصص و زبده، در طول مدت قرارداد عملیات تعمیر، بازسازی و ساخت دو نمونه کارتهای الکترونیکی مربوط به سیستم کنترل ACPD و سپس نصب و راه اندازی کارتها با موفقیت انجام شد.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند