ساخت کارت الکترونیکی A9 سیستم کنترل ACPD واحد CA شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

در این پروژه به کمک کارشناسان متخصص و با تجربه عملیات طراحی، ساخت، تست، نصب و راه اندازی کارت الکترونیکی A9 برای سیستم کنترل ACPD با موفقیت صورت پذیرفت.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند