افزایش تعداد ایستگاههای اپراتوری سیستم کنترل Delta V شرکت داروسازی شفا فارمد

در این پروژه یک ایستگاه Application Station و چند ایستگاه اپراتوری جدید به سیستم کنترل DeltaV اضافه گردید. تهیه سخت افزار و نرم افزار موردنیاز و همچنین عملیات نصب و راه اندازی ایستگاه های کاری توسط کارشناسان شرکت انجام شد. با اتمام پروژه محدودیت های اپراتورها جهت نمایش و کنترل فرآیند به طور کامل برطرف گردید.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند