ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد PM2 شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بصورت PC BASED

در این پروژه نرم افزار و سخت افزار مانیتورینگ سیستم کنترل Provox در واحد ماشین کاغذ شماره دو ارتـقا یافت. به این صورت نرم افزار POWS روی یک دستگاه سرور و دو کامپیوتر ایستگاه اپراتوری نصب شد و ارتباط سیستم جدید با شبکه داخلی Provox از طریق یک دستگاه HDL برقرار گردید. هنگام نصب و راه اندازی سیستم جدید هیچ خلل و توقفی در روند کاری واحد ایجاد نشد و سیستم جدید به صورت موازی با سیستم قدیم در سرویس قرار گرفت.

گالری تصاویر

ارتقا-مانیتورینگ-سیستم-کنترل-Provox-واحد-PM2-شرکت-صنایع-چوب-و-کاغذ-مازندران-بصورت-PC-BASED
ارتقا-مانیتورینگ-سیستم-کنترل-Provox-واحد-PM2-شرکت-صنایع-چوب-و-کاغذ-مازندران-بصورت-PC-BASED

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند