ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد PM1 شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بصورت PC BASED

در این پروژه نرم افزار و سخت افزار سیستم کنترل Provox در واحد ماشین کاغذ یک ارتـقا یافته است. به این صورت نرم افزار POWS بر روی یک سرور و دو کامپیوتر ایستگاه اپراتوری نصب شده و از طریق یک دستگاه HDL با شبکه داخلی Provox به تبادل اطلاعات می پردازد. هنگام نصب و راه اندازی سیستم جدید، هیچ وقفه ای در روند کاری واحد ایجاد نشده و سیستم جدید به صورت موازی با سیستم قدیم در حالت کار می باشند.

گالری تصاویر

ارتقا-مانیتورینگ-سیستم-کنترل-Provox-واحد-PM1-شرکت-صنایع-چوب-و-کاغذ-مازندران-بصورت-PC-BASED
ارتقا-مانیتورینگ-سیستم-کنترل-Provox-واحد-PM1-شرکت-صنایع-چوب-و-کاغذ-مازندران-بصورت-PC-BASED

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند