ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد MTBE شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام براساس Windows XP

در پروژه انجام شده از نرم افزار POWS نسخه Standalone استفاده شده است. یک کامپیوتر ایستگاه اپراتوری با سیستم عامل ویندوز XP توسط نرم افزار POWS امکان مانیتور و کنترل فرآیند را فراهم می سازد. این کامپیوتر از طریق یک دستگاه HDL با شبکه داخلی Provox ارتباط برقرار می کند. سیستم جدید به گونه ای طراحی شده است که امکان اتصال به شبکه LAN و سیستم MIS را فراهم می سازد. بنابراین، می توان اطلاعات مورد نیاز را از سیستم کنترل استخراج و به نقاط دیگر منتقل نمود.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند