ارتقا مانیتورینگ سیستم کنترل Provox واحد متانول شرکت پتروشیمی خارگ بصورت Windows Based

در این پروژه سیستم مانیتورینگ Provox در واحد متانول پتروشیمی خارگ با استفاده از نرم افزار POWS ارتـقا یافته است. یک کامپیوتر سرور و دو کامپیوتر Workstation از طریق یک دستگاه HDL به شبکه داخلی Provox متصل شده و امکان کنترل فرآیند را فراهم می سازند. سیستم مانیتورینگ جدید به طور موازی با سیستم قدیم پیاده سازی شده و در سرویس قرار گرفته است. پس از تکمیل پروژه امکان دسترسی اپراتورها به اطلاعات Historic روی کامپیوترهای جدید به صورت نامحدود بدون نیاز به سیستم قدیم فراهم شده است.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند