ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم کنترل Provox واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی فرآورش

یکی از بخشهای مهم سیستم کنترل Provox دستگاهی است بنام NIU که نقش واسط سخت افزاری و نرم افزاری بین کامپیوتر مهندسی و شبکه داخلی سیستم کنترل را بازی می کند. NIU یک دستگاه بسیار قدیمی و از رده خارج است و تهیه قطعات یدکی برای این دستگاه یا تعمیر قطعات موجود به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. در پروژه انجام شده یک دستگاه HDL که از نظر سخت افزار و نرم افزار نسبت به NIU بسیار پیشرفته تر می باشد توسط شرکت مهندسی پایا کنترل افزار در سرویس قرار گرفت و عملیات نصب و راه اندازی ، تهیه License و نرم افزار مورد نیاز با موفقیت صورت پذیرفت.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند