ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم کنترل Provox واحد متانول شرکت پتروشیمی خارگ

یکی از بخشهای مهم سیستم کنترل Provox دستگاهی است بنام NIU که نقش واسط سخت افزاری و نرم افزاری بین کامپیوتر مهندسی و شبکه داخلی سیستم کنترل را بازی می کند. NIU یک دستگاه بسیار قدیمی و از رده خارج است و تهیه قطعات یدکی برای این دستگاه یا تعمیر قطعات موجود به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. چون دستگاه NIU دچار مشکل سخت افزاری شده بود، امکان مشاهده وضعیت و عیب یابی سیستم کنترل DCS برای کارشناسان ابزار دقیق از بین رفته بود. پس از تهیه یک دستگاه HDL و همچنین نرم افزار و License مربوطه، عملیات نصب و راه اندازی با موفقیت صورت پذیرفت و سیستم کنترل DCS احیا گردید.

موقعیت پروژه

آدرس

ساعت کاری

طراحی و اجرا محمدرضا محمودوند