قرارداد-سالیانه-خدمات-مهندسی-،-آموزش-و-نگهداری-سیستم-کنترل-Provox-واحد--MTBE-شرکت-پتروشیمی-کیمیا-بندرامام_20150927143756_t

قرارداد سالیانه خدمات مهندسی، آموزش و نگهداری سیستم کنترل Provox واحد MTBE شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام

در طول اجرای قرارداد، خدمات مهندسی لازم مانند تغییرات و اصلاحات Configuration ، رفع مشکلات نرم افزاری، تغییرات صفحات گرافیک، رفع مشکلات Grounding ، بازدیدهای منظم و دوره ای، آموزش کامل دوره های مهندسی و اپراتوری توسط کارشناسان با تجربه انجام شد. در ابتدای پروژه، سیستم کنترل عملکرد نامطمئن و نامطلوبی داشت بطوریکه اپراتورها با مشکلات زیادی جهت نمایش و کنترل فرآیند مواجه بودند. پس از شروع قرارداد و اجرای عملیات مذکور، مشکلات سیستم کنترل به تدریج برطرف گردید و بخشهای مختلف مانند ایستگاههای اپراتوری، کنترلرها، Highway ، کامپیوتر مهندسی و غیره در شرایط مطمئن و مطلوب برای کنترل فرآیند قرار گرفتند.

فهرست