ارتقا-سخت-افزاری-کامپیوترهای-EWS-،-OWS-و-AWS-سیستم-کنترل-Delta-V-واحد-بویلر-شرکت-پتروشیمی-اراک_20150927143731_t

ارتقا سخت افزاری کامپیوترهای EWS ، OWS و AWS سیستم کنترل Delta V واحد بویلر شرکت پتروشیمی اراک

ابتدا کامپیوترهای Dell به عنوان ایستگاه های اپراتوری برای سیستم کنترل DeltaV تهیه گردید. سپس سیستم عامل Windows NT و نرم افزار DeltaV نصب گردید و تنظیمات مورد نیاز انجام شد. در مرحله آخر License و Database پروژه بارگزاری شد و کامپیوترهای جدید در سرویس قرار گرفت.

فهرست