Upgrading and Development

قطعات الکترونیکی به مرور زمان نیاز به تعمیر و جایگزینی پیدا می کنند. استفاده از قطعات الکترونیکی در محیط های صنعتی این وضعیت را تشدید می کند. تعمیر کارتها و تجهیزات الکترونیکی امری تخصصی بوده و باید بر اساس اصول ارائه شده توسط سازنده اصلی صورت پذیرد. کارشناسان متخصص و با تجربه در شرکت مهندسی پایا کنترل افزار این توانایی را دارند که تعمیرات الکترونیک مورد نیاز در صنایع مختلف را در زمانی مناسب و مطابق با استانداردهای مهندسی تعریف شده توسط سازندگان اصلی انجام دهند.

شرکت  مهندسی پایاکنترل افزار با دارا بودن نیروی متخصص و زبده در بخش سخت افزار، اقدام به تعمیر انواع کارتها ، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزارهای موجود در صنعت کنترل و ابزار دقیق می نماید.

نمونه هایی از خدمات ارائه شده در  بخش تعمیرات الکترونیک :

 • تعمیر منبع تغذیه انواع سیستم های کنترل DCS و PLC
 •  تعمیر کارتهای Power  و  Driver  سیستم کنترل Provox
 • تعمیر کنترلرهای  SRx سیستم کنترل  Provox
 • تعمیر کارتهای  I/O سیستم کنترل  Provox
 • تعمیر HART Communicator
 • تعمیر سرور و کلاینت های سیستم کنترل Provox
 • تعمیر کامپیوترهای مهندسی Alphaserver و  VAX
 • تعمیر مانومتر دیجیتال
 • تعمیر کارتهای سوپروایزری  U11 سیستم کنترل  ACPD
 • تعمیر کارتهای A8 و A11 سیستم کنترل ACPD
 • تعمیر منبع تغذیه توربین بخار
 • تعمیر منبع تغذیه سیستم Woodward

 خدمات مهندسی دیگر

ارتقا و توسعه

طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی

نصب و راه اندازی

پشتیبانی و نگهداری

آموزش و مشاوره

تامین قطعات و تجهیزات

فهرست