Training and Consulting

ارائه خدمات آموزش و مشاوره در رابطه با  سیستم های کنترل فرآیند و ابزار دقیق را به ما بسپارید. اگر قصد نصب و راه اندازی سیستم کنترل جدید و یا قصد ایجاد تغییرات در سیستم کنترل موجود و در حال کار را دارید، می توانید از خدمات مشاوره شرکت مهندسی پایا کنترل افزار استفاده نمایید. آموزش پرسنل و کارشناسان فرآیند و ابزاردقیق در خصوص اپراتوری، تعمیرات، نگهداری و مهندسی سیستم های کنترل و ابزار دقیق را به ما بسپارید تا سطح تجربه و دانش نیروی انسانی مجموعه خود را افزایش دهید.

بخشی از خدمات مشاوه و آموزش شرکت مهندسی پایا کنترل افزار به شرح زیر می باشد:

  • برگزاری دوره های آموزشی  Maintenance , Configuration , Operation و Engineering  سیستم کنترل  Provox
  • برگزاری دوره های آموزشی  Engineering , Maintenance , Configuration , Operation و  Fieldbus سیستم کنترل DeltaV

دیگر خدمات مهندسی

ارتـقا و توسعه

تعمیرات الکترونیک

طراحی و ساخت کارتهای الکترونیکی

نصب و راه اندازی

پشتیبانی و نگهداری

تامین قطعات و تجهیزات

فهرست